Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το σχολικό έτος 2015-2016 το σχολείο μας λειτουργεί ως εξής:

 

Α” τάξη: Ελένη Κανάκη

Β” τάξη: Σοφία Μαμαλιόγκα

Γ” και Δ” τάξεις: Κατερίνα Τζικανούλα

Ε” και Στ” τάξεις: Χριστίνα Καρακιτσάκη

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!